ค้นหา
  • Ba-Rhey Spa

ความแตกต่างของการนวดไทย


สถาบันการแพทย์แผนไทยได้แบ่งประเภทของการนวดแผนไทยเป็น 2 ประเภท คือ


การนวดแบบเชลยศักดิ์ (Thai traditional massage) คำว่าเชลยศักดิ์ หมายถึง อิสรภาพ อิสรเสรี การนวดแบบเชลยศักดิ์ จึงหมายถึง การนวดแบบสามัญชน ตัวหมอนวดไม่มียศตำแหน่งอะไร มีรูปแบบการนวดตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเหมาะกับชาวบ้านที่จะนวดกันเอง โดยใช้สองมือและส่วนอื่นๆ ของร่างกายร่วมด้วย เช่น เท้า ศอก การลงเข่า เป็นต้น เป็นท่านวดที่มีความเป็นอิสระ การนวดชนิดนี้ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน


ในสมัยก่อนการถ่ายทอดวิชาการนวดแผนไทยยังไม่มีการสอนอย่างถูกระเบียบแบบแผน เป็นการถ่ายทอดตามสายบรรพบุรุษหรือตระกูลเดียวกัน ผู้เป็นอาจารย์จะเป็นผู้พิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ หรืออาจเป็นผู้ที่คุ้นเคยและอยากรู้วิชามาฝากตัวเป็นศิษย์ โดยจะมีพิธีไหว้ครูมอบตัวศิษย์ ครอบครู และครอบวิชาหมอนวดให้ วิธีการสอนเป็นแบบวิธีตัวต่อตัว เริ่มจากการฝึกกำลังนิ้วตั้งแต่บีบเทียนขี้ผึ้งจนกำลังนิ้วและมือแข็งแรงมากขึ้น จากนั้นจะสอนเรื่องแนวเส้น ทฤษฎีโรค และการนวดพื้นฐาน จุดนวด โดยการฝึกปฏิบัติ หัดนวดครูและติดตามครู ใช้ความอุตสาหะในการฝึกปรือ จึงจะสามารถรับวิชานวดไทยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ


การนวดแบบราชสำนัก (Royal Thai Massage) หมายถึง หมอนวดราชสำนัก หรือหมอหลวง คือ หมอที่ถวายการรักษาในรั้วในวังแก่พระมหากษัตริย์ หรือเจ้านายชั้นสูง ฉะนั้น จึงใช้เวลาในการนวดที่สั้นแต่มีประสิทธิภาพสูง และท่าทางการนวดที่สุภาพเรียบร้อย และต้องมีการฝึกปรือฝีมือให้คล่อง มีเทคนิคการนวดที่เรียกว่า “หน่วง เน้น นิ่ง” ในหลักสูตรการนวดราชสำนักนั้น ได้บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่อง “การรักษาโรค” เพิ่ม เพื่อให้หมอนวดมีความชำนาญ และเป็นการต่อยอดจากการเรียนพื้นฐานการนวด


Cr. ดร. สิปปสินี บาเรย์. เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

© 2020 by Ba-Rhey Wellness Spa.