ค้นหา
  • Ba-Rhey Spa

ทุเรียนเทศ หรือ ทุเรียนน้ำ

(Prickly Custard Apple, Annona muricata)

ชื่อเรียกอื่น ๆ

ภาคกลาง; ทุเรียนแขก

ภาคอีสาน; หมากเขียบหลดหรือหมากพิลด

ภาคใต้; ทุเรียนน้ำ

ภาคเหนือ; มะทุเรียน


สรรพคุณของทุเรียนเทศ

เมล็ด; สมานแผล ห้ามเลือด ใช้เป็นยาฆ่าแมลง

หน่ออ่อน; ใช้กำจัดเซลล์มะเร็ง

ดอก; ใช้บำรุงกล้ามเนื้อหัวใจ

ราก; ใช้กำจัดแมลง

เปลือกของลำต้น; ใช้กำจัดแมลง ฆ่าเชื้อโรค-พยาธิ รักษากระเพาะอาหาร

ใบ; พบว่ามีปริมาณสารแอนโนนาเซียสและเอคโทจีเนียสมากที่สุด ซึ่งเป็นสารต้านมะเร็งและสารต้านอนุมูลอิสระ ฆ่าเชื้อโรค ลดเบหวาน ลดความดันสูง ต้านการอักเสบ และแก้อาการปวดตามข้อ ในการใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดคือ การใช้ใบสด ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปสรรพคุณก็จะลดลงไป


มีหลายสถาบันทำการศึกษาเกี่ยวกับสรรพคุณของทุเรียนเทศ เช่น

มหาวิทยาลัยคาทอลิก (เกาหลี) ผลการวิจัยพบว่า สารอะเดรียมัยซิน (Adriamycin) สารมารถฆ่าเซลล์มะเร็งในลำไส้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สถาบันผลิตยารายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่าสารที่พบในทุเรียนเทศมีประสิทธิภาพในการบำบัดรักษา และสามารถโจมตีเซลล์มะเร็งได้อย่างปลอดภัยกับผู้ป่วย เพราะเปผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ


ประเทศในแภบทะเลแคริบเบียน มีงานวิจัยส่วนใหญ่พบว่า ผล เมล็ด ราก และในของทุเรียนเทศมีสารแอนโนนาซิน (Annonacin) หากรับประทานในปริมาณที่มากจะมีผลต่อระบบประสาท และมีสารอัลคาลอยด์ที่เป็นพิษต่อร่างกายด้วย


งานวิจัยของประเทศกานา ผลการวิจัยพบว่า สารแอนโนนาซิน (Annonacin) ในทุเรียนเทศหากรับประทานในปริมาณที่มากจะมีผลต่อระบบประสาทจริง และมีผลต่อไตด้วย


นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า แม้ทุเรียนเทศสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นยารักษามะเร็งหรืออาจใช้ร่วมกับเคมีบำบัดในอนาคต แต่มีข้อมูลการวิจัยพบว่า มีสารแอนโนนาซินเป็นพิษต่อเซลล์ประสาท การนำทุเรียนเทศมาใช้บำบัดโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ยังต้องผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยอีกมาก เช่น กลไกออกฤทธิ์ต่อเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง การส่งสัญญาณภายในเซลล์ การแยกสารสำคัญออกฤทธิ์ชนิดต่างๆ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงด้านพิษวิทยาและความปลอดภัย


ดังนั้น จึงควรใช้วิจารณญาณในการใช้ทุเรียนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพหรือการบำบัดรักษาได้ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องรับการรักษาจากแพทย์ควรปรึกษาแพทย์ที่ทำการดูแลท่านด้วยนะคะ


ดร. สิปปสินี บาเรย์


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

© 2020 by Ba-Rhey Wellness Spa.